maloCHOV.cz

fórum pro hospodáře všeho druhu

Hierarchie kozího stáda

Popis: aneb kdo je kdo mezi kozami a co od něho čekat

Kategorie: Kozy

Odkaz na článek: Vybrat vše

[url=https://malochov.cz/kb/viewarticle?a=11&sid=3610dd0e0e414c2ca582693955a382e6]Články - Hierarchie kozího stáda[/url]

Kozí stádo tvoří několik jedinců, nikoliv jen dvě kozy, proto mnou popsané vztahy mezi kozami ve stádu pravděpodobně nelze převést na dvojici koz. Pořadí ve stádu je důležité kvůli přednosti v přístupu k potravě a právu na volbu místa k odpočinku, k porodu apod.

Vůdcem stáda je obvykle nejstarší koza. Pokud jsou ve stádu rohaté i bezrohé, je vůdkyně rohatá, i kdyby nejstarší nebyla. Svou pozici si vydobyla energií a nebojácností, které musí stále projevovat, aby se na vůdčím místě udržela. Ostatní členové stáda ji musí respektovat, jinak budou trkáním a nabíráním na rohy usměrněni. Jen velmi malá kůzlata si smějí dovolit být poblíž vůdkyně a nejsou za to trestána.

Pokud jsou ve stádu trvale kozlové, tvoří v době mimo říji zvláštní skupinu na okraji stáda. Ačkoliv spolu zápasí a soupeří o přízeň koz v době říje, čas tráví především spolu, kdežto kozy a kůzlata tvoří jinou skupinu. Obě skupiny se prolínají, například kůzlata tráví čas pobíháním mezi kozami i kozly a spí u obou skupin. Stejně tak na pastvě kontrolují kromě vůdkyně bezpečnost stáda i kozlové.

Další v pořadí jsou kozy podle věku, starší na vyšším místě, mladší na nižším. Někdy však hodně drzá rohatá koza může předběhnout v pořadí mírnou bezrohou kozu o rok i víc starší a dostat se na její místo. Záleží však i na tom, jak se zachovají ostatní kozy na stejné věkové úrovni jako koza sesazovaná. Nemusí totiž mezi sebe novou kozu přijmout a tím ji udrží na nějakou dobu ještě v nižší pozici. Zjednodušeně se dá říct, že věk a zkušenosti jsou rozhodující pro pozici ve stádu.

Vůdkyně má zodpovědnost za celé stádo a rozhoduje o všem. Něco ji ale vůbec nemusí zajímat a pak svou vůli neprojevuje.

V době, kdy jsou kůzlata malá, kozlové se chovají jako jejich otcové všichni, bez ohledu na to, zda kozel je skutečný otec nebo není. Hrají si a vychovávají všechna kůzlata, na rozdíl od většiny koz, které se starají jen o svá kůzlata.

Kozí stádo se skládá z rodin. Rodinu tvoří matka a dcera a další příbuzné samice. Do říje jsou součástí rodiny i jejich samčí děti, ale později už tento vztah není tak výrazný. Naopak příbuzné samice si navzájem pomáhají s výchovou potomků, někdy i s jejich krmením a jejich vztah je trvalý.

Koza, která přijde jako nová do stáda, nemá lehkou pozici. Pokud je sama, je téměř jisté, že ji ostatní budou šikanovat. Bude nucena k pobytu na okraji stáda a i mladší než ona se nad ni budou povyšovat. Jediné bezpečí může nalézt u kozla, ale ten někdy nemusí mít zájem plést se do sporů samic. Teprve po několika letech a především po narození dcery, která s ní nadále zůstane, se stane právoplatnou členkou stáda. Její potomci, kteří se ve stádu narodili, jsou přijati ostatními jako plnohodnotní už od narození.

Stádo je jeden celek, v němž má každý své místo i úkol a odpovědnost za další členy. Zájem stáda znamená víc než jednotliví členové. Silné početné stádo jim dává větší bezpečí a sebevědomí. Společně dokážou překonat ztráty a trápení jednotlivců a najít sílu v klidu druhého.