maloCHOV.cz

fórum pro hospodáře všeho druhu

Rostliny potencionálně jedovaté pro přežvýkavce

Popis: ovce, kozy, rostliny nevhodné, jedovaté,

Kategorie: Ovce

Odkaz na článek: Vybrat vše

[url=https://malochov.cz/kb/viewarticle?a=12&sid=3e83bc97af3441eeeacab23928601e4e]Články - Rostliny potencionálně jedovaté pro přežvýkavce[/url]

Radím přečíst a přemýšlet, co jsem ochoten riskovat. Prosím přidat další, pokud o nich víte, máte zkušenost.
https://www.malochov.cz/viewtopic.php?f=2&t=100
Tolita lékařská http://www.kvetenacr.cz/detail.asp?IDdetail=277
Tolita totiž obsahuje glykosid vincetoxin, několik alkaloidů, saponiny a další látky, které jsou zodpovědné za její toxicitu. Otrava se projevuje zvracením, průjmem a možností ochrnutí centrálního nervstva, zvláště dechových center. Chronické otravy způsobené dlouhodobějším příjmem menších dávek jsou doprovázeny zánětem močových cest. Kromě člověka je na jedovatost rostliny citlivá zvláště ovce.

Lupina mnoholistá http://botanika.wendys.cz/index.php/14- ... mnoholista
Lupina obsahuje zejména v semenech (ale nejen tam) chinolizidinové alkaloidy lupinidin (spartein), lupanin, lupinin a jiné, glykosid lupinid, albin, multiflorin, anagyrin a aminokyseliny (např. lathyrin). Lupinové alkaloidy silně poškozují jaterní tkáň a způsobují její nekrosu. Vedle toho dochází k těžkému poškození nervového systému, srdce a ledvin. Podle velikosti dávky působí přítomné alkaloidy buď dráždivě nebo tlumivě na centrální nervový systém. Otrava se projevuje sliněním, nevolností, zvracením, neklidem, křečemi, poruchami srdečního rytmu, potížemi s polykáním, v těžkých případech dochází k ochrnutí dýchacích orgánů a následné smrti za plného vědomí. Prognóza otrav lupinou je vždy nepříznivá! Při léčení se podává olejové projímadlo nebo voda s taninem, který sráží alkaloidy a zabraňuje tak jejich vstřebávání. Smrtelná dávka u ovce činí asi 100 g semene, kolik je to u člověka, jsem nezjistil. V menších dávkách (max. do 10 semen) způsobuje lupina až několik hodin trvající halucinace, které jsou dle zpráv "experimentátorů" obvykle pociťovány jako nepříjemné až depresivní (svět je v rozkladu, vše umírá, vybavují se zneklidňující otázky, ...) a bývají spojeny i s celkovou nevolností.

Tis červený http://botanika.wendys.cz/index.php/14- ... is-cerveny
Vyjma míšku obalujícího semena a dřeva je celá rostlina prudce jedovatá. Obsahuje směs přibližně 10 jedovatých pseudoalkaloidů souhrnně pojmenovaných jako taxin, jehož obsah v jehlicích se pohybuje od 0,6% do 2% (nejvíce jej obsahují v lednu, nejméně v květnu). V mladých výhoncích, kůře a semenech je dále přítomen alkaloid milosin, trochu efedrinu, glykosid taxatin a taxakatin, rhodaxanthin, lykopin, seaxanthin, sacharosa, rafinosa, kyselina gallová, hořčiny, bisflavonoidy (skiadopitysin, kyaflavon), steroly a jiné látky.
Otravy tisem se projevují zvracením, bolestí žaludku, průjmem, křečemi, slabým pulsem, v těžších případech i bezvědomím, po němž může následovat smrt. Vzhledem k tomu, že taxin se velmi rychle vstřebává z trávícího ústrojí, může smrt přijít doslova během několika minut po požití rostliny. V případě otravy je nezbytně nutné okamžitě přivolat lékařskou pomoc.
Tis je jedovatý i pro řadu zvířat, např. pro koně, mezka, skot, ovce, prasata, drůbež aj., naopak pro hmyz a většinu divokých ptáků je tis zřejmě zcela neškodný (někteří ptáci pojídají míšky a šíří semena trusem

Podražec krovištní, Vlkovec https://cs.wikipedia.org/wiki/Podra%C5%BEec http://botanika.wendys.cz/index.php/14- ... -krovistni http://www.osel.cz/6219-rakovinu-na-for ... civky.html Doporučuji pročíst všechny odkazy, is ohledem na sebe, chovatele, podražec je pro lidi nefrotoxický=vážně nevratně poškozuje ledviny, karcinogenní.

Rododendron, azalka
Některé druhy jsou jedovaté pro herbivory – pro dobytek i volně žijící zvířata. Tyto rododendrony mají toxin nazvaný grayanotoxin (andromedotoxin) z třídy diterpenů, je obsažen nejen v listech, ale také v nektaru a pylu. Staly se již případy otrav u člověka po nadměrném požívání medu z nektaru Rhododendron ferrugineum a Rhododendron ponticum. Lidem je dlouho známo, že lze onemocnět z pojídání medu včel opylujících rododendrony a azalky. Xenofón popsal podivné chování řeckých vojáků po konzumaci medu ve vesnici obklopené rododendrony. Později bylo známo, že nektar z těchto rostlin má mírně halucinogenní a projímavé účinky. Při těžké otravě může být zpomalená srdeční činnost, puls slábne až nastane kóma a smrt ze zástavy dýchacího systému.
Podezřelé pěnišníky jsou Rhododendron ponticum a Rhododendron luteum (dříve Azalea pontica), které najdeme v severní části Malé Asie. Jedenáct podobných případů bylo zdokumentováno v Istanbulu v Turecku v roce 1980.[10] Známy jsou případy otrav pasoucích se zvířat, otrávených prostřednictvím konzumace listí, například ovcí. Rododendron je velmi toxický pro koně, některé ze zvířat hynou během několika hodin, i když většina koní má tendenci se konzumaci pěnišníku vyhnout, pokud mají přístup k dobré píci. Ovce či jiní býložravci dokáží mírnou otravu přežít. Důkazem toho je i kastrovaný kozlík jménem Tydýt mé známé, který díky včasnému zásahu majitelky a veterináře "svůj" rododendron přežil, leč nelze na to vždy spoléhat. Jedovatá je v podstatě rostlina celá, jak olistění, tak i květy a plody. Proto je velmi důležité oddělit okrasnou část zahrady od užitkové části tak důkladně, aby se žádné zvíře uprchlé z ohrady či malé děti bez dozoru, nemohli do ní dostat. Prostory osázené pěnišníky, zejména staré parky, je lepší využívat na seno či zelenou píci, kdy máme větší jistotu, že naše zvířata s nimi nemají možnost přijít do kontaktu.